Przewóz samochodów przez wagony k.

TYP WAGONÓW

WAGONY KRYTE
 
W uniwersalnych krytych wagonach towarowych są przewożone ładunki, które trzeba chronić od wpływów atmosferycznych ( opadów, wiatru,promieni słońca ), a także zapakowane i cenne ładunki.Wagon jest załadowywany przez drzwi, które są po środku ścianów bocznych lub przez otwory wyposażone na dachu wagonu. Przez drzwi najczęściej są załadowywane duże albo zapakowane ładunki, przez otwory w dachu są załadowywane ładunki,które później są pakowane w samym wagonie ( np. przez wąż gumowy dostarczany nawóz lub mąka są pakowane w worki wewnątrz wagonu ) w dolnych ścianach wagonu są urządzone otwory do rozładunku, przez nie są rozładowywane niedużymi pakietami zapakowane ładunki. Większymi pakietami zapakowane ładunki są rozładowywane  przez drzwi.
 

Kryty czteroosiowy 11-270 model wagonu 
 Wymiary wewnętrzne
 Objętość (m3)

Ładowność (t)

 Wysokość drzwi (m)

 Szerokość drzwi (m)
 Długość (m)  Szerokość (m)  Wysokość (m)
13.84 2.76 2.79 120 68 2.34 3.80
 Kryty czteroosiowy 11-280 modeli wagonu


 
 Wymiary wewnętrzne
Objętość (m3)

Ładowność (t)

Wysokość drzwi (m)

Szerokość drzwi (m)
 Długość (m)  Szerokość (m) Wysokość (m)
15.72 2.76 3.05 138 68 2.34 3.80
Kryty czteroosiowy 11-7038 model wagonu

 
Wymiary wewnętrzne
 Objętość (m3)

Ładowność (t)

Wysokość drzwi (m)

Szerokość drzwi (m)
 Długość (m)  Szerokość (m) Wysokość (m)
17.46 2.79 3.10 150 68 2.86 3.90


 Kryty czteroosiowy 11-1807-01 model wagonu

 
 Wymiary wewnętrzne
Objętość (m3)

Ładowność (t)

Wysokość drzwi (m)

Szerokość drzwi (m)
 Długość (m) Szerokość  (m) Wysokość (m)
17.68 2.79 2.82 158 66.7 2.71 3.97CMGV WAGONY

Wagony o zwiększonej objętości są jednymi z największych wagonów zprodukowanych eksploatować  na 1520 mm torach.Takiego typu wagony doskonale pasują do przewozu lekkich ładunków objętościowych, specjalnej techniki o wadze ciężkiej,które łatwo załadować przez tylne drzwi, także wagony mają po dwoje drzwi z każdej strony. CMGV modelu wagon jest metalowy, dlatego ładunek jest bardziej chroniony od  możliwych wpływów atmosferycznych.


CMGV 11-9733 model wagonu
 Wymiary wewnętrzne
Objętość (m3)

Ładowność (t)

Wysokość drzwi (m)

Szerokość drzwi (m)
Długość  (m)  Szerokość (m) Wysokość (m)
23.34 3.10 3.67 240 50 --- ---

CMGV 11-1709 model wagonu
 Wymiary wewnętrzne
Objętość (m3)

Ładowność (t)

 Wysokość drzwi (m)

Szerokość drzwi (m)
 Długość (m) Szerokość (m) Wysokość (m)
24.45 2.65 --- 250 51 2.29 2.70


PRZENOŚNIKI

Przenośniki są dla przewozu samochodów.Tymi wagonami możno przewieść od 8 do 12 samochodów w zależności od ich długości.

 Przenośnik  "Сетка" 11-835 model wagonu
 Wymiary wewnętrzne
Objętość (m3)

Ładowność (t)

Wysokość drzwi (m)

Szerokość drzwi (m)
  Długość (m) Szerokość (m) Wysokość (m)
22.90 2.40 1.82+1.86 250 15 --- ---


 Przenośnik "Сетка" 11-287 model wagonu
 Wymiary wewnętrzne
Objętość (m3)

Ładowność (t)

 Wysokość drzwi (m)

Szerokość drzwi (m)
 Długość (m) Szerokość (m) Wysokość (m)
22.94 3.00 1.82+1.85 - 16 --- ---

PLATFORMY
Platformy są dla przewozu ładunków o dużych rozmiarach ( drewna, walcowanych barów lub samochodów ). W tych wagonach na ramie jest podłoga i zazwyczaj po całym jej perymetrze są otwierające się borty. 
Uniwersalny 13-401 model platformy
Wymiary platformy
Powierzchnia (m2)

Ładowność (t)
 Długość  (m)  Szerokość (m) Wysokość (m)
13.40 2.8 --- 36.8 70

Fitinginė 23-469-07 modelio platforma
 Wymiary wewnętrzne
Powierzchnia (m2)

Ładowność (t)
 Długość (m) Szerokość  (m)  Wysokość(m)
24 2.70 --- 64.8 69

 Przedłużony 13-9004 model platformy
Wymiary platformy
Powierzchnia (m2)

Ładowność (t)
 Długość (m) Szerokość  (m) Wysokość (m)
18.30 2.87 --- 52.5 65


POJEMNIKI
Pojemniki są do przewozu zapakowanych ładunków, luźnych ładunków w workach,budowy i sprzętu gospodarstwa domowego, rzeczy domowych i innych ładunków, które boją się wplywów atmosferycznych.
Wydzielane są takie zalety przesyłek pojemnikami : wygodny, tani przeładunek na stacjach kolejowych, stacjach pogranicznych z różnymi torami kolejowymi do różnych typów wagonów lub  z jednego rodzaju transportu do drugiego,tańsze koszty transportu dla małej ilości ładunków, zabespieczenie ładunku, mobilność,to jest możliwość dostarczyć ładunek do samych ,,drzwi odbiorcy’’ 
40 stopowy pojemnik
Wymiary pojemniku
 Objętość (m3)

Ładowność (t)
 Długość (m)  Szerokość (m) Wysokość (m)
12.19 2.44 2.59 67.63 26.95
20 stopowy pojemnik
Wymiary pojemniku
Objętość (m3)

Ładowność (t)
 Długość (m) Szerokość  (m) Wysokość (m)
6.06 2.44 2.44 30,60 20