Przewóz samochodów przez wagony k.

Usługi

Naszą  jedną  z głównych wartości jest długotrwałe partnerstwo. Dbamy o to, aby współpraca z nami byłaby  wzajemnie korzystną. Firma ,, Eurofire ‘‘  komunikuje z każdym klientem indywidualnie i stara się maksymalnie  zadowolić Wasze potrzeby.Jūsų poreikius.
 Jesteśmy zawsze  gotowi zapewnić następujące usługi :
 
  •    Organizacja i opieka nad przewozem ładunków koleją.                                                                                                                                          
Przewozimy:
Nowe i  używane samochody
Ciężarówki
Autobusy
Samochody dostawcze
Spec.technikę
Częsci samochodowe
 

 
 

 
  • Spedycja i kontrol ładunków
  • Opłata taryfu kolejowego:
 
na terytorium Rosji
na terytorium krajów Bałtyckich
na terytorium  krajów WNP
  
  • Wynajem wagonów
  • Organizacja załadunku i rozładunku towarów.
  • Sporządzanie dokumentacji potrzebnej do przewozu ładunku.
 
Przewozy koleją  Multimodalne przewozy Przewóz ładunków niebezpiecznych  ( ADR) Usługi celne
Przewozy autotransportem Wagony do przewozu samochodów Przewóz ładunków ponadgabarytowych Dodatkowe usługi
Spedycja transportu lotniczego   Wynajem wagonów Ubezpieczenia ładunków
Spedycja transportu morskiego     Usługi magazynowe
 


 Przewozy koleją :


► przewóz ładunków własnymi, wynajętymi, uniwersalnymi 120 m3, 138 m3, 150 m3 krytymi wagonami ;

► przewóz ładunków ( bojących się nagłych zmian pogody ) własnymi lub wynajętymi 918 (908) serii krytymi wagonami ( z ucieplonym korpusem ) ;

►  przewóz ładunków lekkich wielkoobjętośiowych 250 m3 CMGV wagonami dla lekkich ładunków;

► przewóz autotechniki, spec. techniki 250 m3 CMGV wagonami na uniwersalnych lub fitting platformach;

►przewóz ładunków własnymi lub wynajętymi 20 i 40 stopowych kolejowymi ( morskimi ) pojemnikami.
 

Przewozy autotransportem :


► drobnych, częściowych,  pełnych ładunków przewóz własnymi lub partnerów ciężarówkami standartnymi 92 m3 połprzyczepami i 120 m3 autopociągami.
► przewóz ładunków własnymi lub partnerów ciężarówkami z połprzyczemi chłodniczymi (od -20° do + 10°).Przewozy multimodalne:


► przewóz ładunków z Europy do Azji Środkowej i krajów WNP połączając autotransport i wagony kolejowe i przeładując ich na składach w Wilnie lub Kownie;

►przewóz ładunków z Europy lub krajów trzecich do Azji Środkowej i krajów WNP połączając transport morski i wagony kolejowe w porcie Kłajpedzkim i przeładując ich na składach w Kłajpedzie.

 

 Wagony do przewozu samochodów (Сетка):

Przewozimy samochody 11-835 modelu wagonami, są to kryte wagony, przystosowane do przewozu pojazdów  koleją. Na dwóch piętrach wagonu są załadowywane pojazdy i  zatwierdzane wspórnikami kół. Wnętrze tych wagonów jest przystosowane do ładowania samochodów, ich ochrony przed zniszczeniem i kradzieżą.W ścianach wagonu są urządzone ramy metalowe do wnętrznej wentylacji od gazów spalinowych do załadunku i wyładunku pojazdów.

Załadunek wagonów  do przewozu samochodów wykonujemy w swoich terminalach w Kownie i Marijampolu.
 
Wynajem wagonow:

 Nasza firma może zaproponować usługi długoterminowego i krótkoterminowego wynajma wagonów kolejowych do przewozu ładunków taborami kolejowymi.
 
Kryte wagony: CMGV wagony: Przenosniki : Platformy:
11-270 11-9733 11-835 13-401 (Bort)
11-280 11-1709   23-469-07
11-7038     13-9004
11-1807-01      

 Więcej informacji o typach wagonów i ich technicznych charakterystykach znajdziecie./WAGONOW TYPY/

Usługa wynajmu wagonów jest dobrze rozwinięta i z każdym rokiem  jakość tej usługi staje się coraz lepsza i efektywniejsza. Ładunki tymi wagonami można przewozić z/do Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu,Kirgistanu i innych krajów.
Wszystkie usługi celne i dodatkowe : 


► Sporządzanie dokumentacji potrzebnej do przewozu ładunku;

►reeksport ładunków;

► foto, wideo filmowanie przeladując ładunki z/do autotransportu, wagonów,składów;

►usługi siurwejera;

►dodatkowego ubezpieczenia ładunków ( zmniejsza ryzyko odbiorcy i zapobiega dodatkowe utraty podczas transportu towarów o dużej wartości )Dodatkowym ubezpieczeniem polecamy ubezpieczać ładunki wtedy, kiedy wartość ładunku według dokumentów zamówienia jest większa niż 9 EURO (8,33 SDR) za 1 kg;

►wszystkie inne usługi na życzenie klienta .
(ADR):


► Oferujemy nasze usługi w zakresie transportu ładunków  niebezpiecznych.Zgodnie z ADR (Europejską umową dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych) jest dziewięć klas zagrożeń (w zależności od poziomu zagrożenia są wydzielane od 1 do 9 ). Każda klasa zagrożeń ma kryterie, według których materiały są przypisane do jednej lub innej klasy.Do grupy ładunków niebezpiecznych ( ADR ) są przypisywane ładunki, których przewóz lub przechowywanie mogą stać się : przyczyną choroby, zatrucia, oparzenia ludzi i zwierząt, wybuchu, pożaru, również spowodować awarie innych ładunków, pojazdu, urzadzęń i sprzętu. Przewóz i przechowywanie takich ładunków wymagają odpowiedniego przestrzegania ostrożności.
Przewóz ładunków ponadgabarytowych i ciężkich :


► Przewożąc ładunki ponadgabarytowe i ciężkie jesteśmy zawsze gotowi sporządkować wszystkie formalności celne, przygotować plany przewozu, zaplanować trasy, uzyskać pozwolenia we wszystkich państwach wchodzących w trasę przewozu. Gdy długość, wysokość lub szerokość ładunku przekracza norm dopuszczalnych, trzeba uzyskać pozwolenie do rozpoczęcia rzeczywistego przewozu. Są to niełatwe projekty, zajmujące dużo czasu i wymagające dokładnego przygotowania i planowania działań od początku do końca.