Przewóz samochodów przez wagony k.

WYNAJEM WAGONOW

Nasza firma może zaproponować usługi długoterminowego i krótkoterminowego wynajma wagonów kolejowych do przewozu ładunków taborami kolejowymi.

Więcej informacji o typach wagonów i ich technicznych charakterystykach znajdziecie.

Usługa wynajmu wagonów jest dobrze rozwinięta i z każdym rokiem  jakość tej usługi staje się coraz lepsza i efektywniejsza. Ładunki tymi wagonami można przewozić z/do Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu,Kirgistanu i innych krajów.

Zalety przewozu ładunków kolejami:
  • Bezpieczeństwo – jest minimalne uszkodzenie ładunku, ryzyko kradzieży.
  • Koleją jest finansowo wygodnie przewozić ładunki dużymi ilościami.
  • Możliwość przewozić różnego rodzaju ładunki – niebezpieczne, wymagające specjalnego rozkładu temperatury.
  • Możliwość przewozić ładunki nadgabarytowe i ciężkie.
  • Nie ma zależności od warunków pogody.
  • Możliwość planowania przybycia ładunku zgodnie z terminami ustanowionymi w  zasadach transportu.